1892 / 1900 / 1919 / 1942 / 1957 / 1961 / 1970 / 1974 / 1990 / 2005 / 2011 /

Hamilton a Nicolas Ivanoff

Vznik spolupráce Hamiltonu a Nicolase Ivanoffa − známé osobnosti letecké akrobacie.